Soma’ya yolculuk...

Soma’ya yolculuk... Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Hayal Perdesi oyuncular›n›n katk›lar›yla, Talha Engin, Oğuzhan Sal›k ve Raziye Koç’un proje sorumluluğunda 20 Ekim Pazartesi günü Soma’daki ilkokullar ziyaret edildi. Hayal Perdesi oyuncular› yapt›klar› tiyatro gösterileri ile çocuklar› kahkahalara boğarken, öğrencilerin kat›l›m›yla çeşitli oyun aktiviteleri gerçekleştirildi. ‘‘Duyars›z Kalma Pamukkale Üniversitesi’’ slogan›yla gerçekleştirilen kampanyada Soma’daki madenci çocuklar›na ve diğer öğrencilere oyuncak, hikaye kitab›, boyama kitab›, süt, meyve suyu, pamuk şekeri ve Osmanl› Macunu dağ›t›ld›. Pekdemir Çiftliği olarak bölgemizde gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinde olduğu gibi, bu projede de çok büyük bir arzuyla yer ald›k. Çocuklara dağ›t›lmak üzere boyama kitaplar›ndan g›da maddelerine kadar çeşitli hediyeler gönderdik. Öğrencilerin güzel yüzlerinde oluşan mutlu tebessümler, bizim için gurur kaynağ› oldu.
Kurumsal Mağazalar Haberler Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları İletişim
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve T.A.Ş   |   Tüm Hakları Saklıdır.
 
MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
0258 212 88 88


Mega Tasarım 2012