Tıp Öğrencileri Birliği 63. genel kuruluna destek

Tıp Öğrencileri Birliği 63. genel kuruluna destek olduk. 11-13 Ekim 2014 tarihleri aras›nda Türk T›p Öğrencileri Birliği’nin 63. Ekim Genel Kurulu, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde ülke çap›nda 58 t›p fakültesinden gelen 500 öğrencinin kat›l›m›yla başar›yla gerçekleştirildi. Birlik ad›na önemli kararlar›n al›nd›ğ› oturumlar, Kongre ve Kültür Merkezi’nde yap›l›d›. Birliğin resmi derneği olan “T›p Fakültesi Öğrencileri Derneği”nin oturumlar› ve öğrencilerin konaklamas› ise Richmond Thermal Otel’de gerçekleştirildi. Kimi zaman sabahlara kadar süren oturumlarda ve Genel Kurul boyunca, Birlik Yöneticileri ve Çal›şma Kollar› Direktörleri seçildi, birliğin Tüzük ve İç Tüzüğü güncellendi. Sene içinde yap›lmas› planlanan etkinlik, sempozyum ve toplant›lar için yol haritalar› çizildi. Pekdemir Çiftliği olarak, geleceğin doktorlar› olan T›p Fakültesi öğrencilerini genel kurul organizasyonunda yaln›z b›rakmad›k ve g›da ürünleri sponsoru olduk.
Kurumsal Mağazalar Haberler Sosyal Sorumluluk İnsan Kaynakları İletişim
PEKDEMİR ÇİFTLİĞİ BÜYÜK MAĞAZACILIK SAN ve T.A.Ş   |   Tüm Hakları Saklıdır.
 
MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
0258 212 88 88


Mega Tasarım 2012